Zarząd

Zarząd OSP Kurzyna

Prezes - Żywko Mariusz

Naczelnik - Tapper Dariusz

Wiceprezes - Janiec Jacek

Sekretarz - Kazanecki Andrzej

Skarbnik - Bąk Jerzy

Kronikarz - Rudzik Marcin

Gospodarz - Andres Stanisław

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Brzozowski Grzegorz

Sekretarz - Syty Krzysztof

Członek - Oleksak Michał

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2016 r.