Telefony alarmowe

  • Pogotowie Ratunkowe tel: 999
  • Straż Pożarna tel: 998
  • Policja tel: 997
  • Straż Miejska tel: 986
  • Pogotowie Gazowe tel: 992
  • Pogotowie Energetyczne tel: 991
  • Pogotowie Wodno - kanalizacyjne tel: 994
  • Pogotowie Ciepłownicze tel: 993
  • Numer telefonu alarmowego telefonii komórkowej: 112