Sztandar

Sztandar OSP Kurzyna poświęcono i zaprezentowano 3 maja 2008 roku w czasie obchodów Dnia Strażaka, które miejsce miały w Kurzynie. Na sztandarze na pierwszej stronie widnieje postać patrona strażaków św. Floriana, a na drugiej słowa: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.