Zasady zachowania podczas pożaru

OGIEŃ UTRZYMUJE SIĘ LUB ROZSZERZA

 WEZWIJ:

STRAŻ POŻARNĄ 998.

W przypadku zauważenia pożaru, osoba, która go zauważyła zobowiązana jest do:

-  Natychmiastowego zaalarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia w sposób nie powodujący paniki.

-  Bezzwłocznego przystąpienia do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego

-   Kierowanie działaniami do czasu przybycia jednostek straży pożarnej obejmuje dyrektor,
a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca.

    Kierujący działaniami powinien w pierwszej kolejności:

-   powiadomić lub wyznaczyć osobę, która powiadomi o pożarze straż pożarną  - tel. 998,

-   wyznaczyć osobę która stanie przed obiektem i wskaże dojeżdżającym jednostkom straży pożarnej dokładne miejsce pożaru

-   jeżeli jest to konieczne zarządzić ewakuację ludzi z części lub z całego obiektu.

W przypadku prowadzenia ewakuacji nie wolno przerywać akcji gaszenia pożaru.

Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

-   gdzie się pali - dokładny adres, (np. pali się budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  na ul. Grunwaldzka 15),

- co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu magazynowym na parterze),

-  czy zagrożone jest życie ludzi (np. na terenie obiektu znajdują się pracownicy łącznie ok. 600 osób),

-  jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje zadymienie),

-  swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni/nazywam się Paweł Kowalski jestem pracownikiem  technicznym, dzwonię z telefonu nr 387 47 61.

-   słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną. że przyjęto zgłoszenie.

Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia.

W CZASIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

        

- w pierwszej kolejności ratować zagrożone życie ludzi,

- jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłączyć główny wyłącznik prądu – nie wolno gasić wodą,
a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod napięciem,

-  nie otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

-  wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność,
w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymywać bezpośredni kontakt ze stałym elementem budowlanym np. ze ścianą,

-   aby gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego było skuteczne należy podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał,

-   z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru,

-   po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały.

-   po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca akcją powinna na wezwanie lu b jeśli uzna to za konieczne poinformować dowódcę przybyłych jednostek podjętych dotychczas czynnościach.

 

Źródło: uw.rzeszow.pl