Położenie Kurzyny

Trzy wsie Kuzyny, położone w powiecie Nisko, gminie Ulanów, leżą w pobliżu byłej granicy Królestwa Polskiego na prawym brzegu Tanwi w odległości od niej od 1 do 1/2 km. Kurzyna Średnia i Mała są oddzielone od Kurzyny Wielkiej małym potoczkiem Kurzynką zwaną rowem, która jest dopływem Tanwi.

Okolice tutejsze są przeważnie równinne, piaszczyste a zwłaszcza w stronie południowej i wschodniej, znajdują się nawet wydmy. Od strony północnej Mieszycy obok ziemi piaszczystej występuje we wielkiej ilości glina. Na stronie północno-wchodniej ciągną się miejscami łąki torfowiskowe, pelne bagien i mokradeł. Przez wioskę płynie rzeka Kurzynka, która nazwę swą czerpie od nazwy miejscowości. Jest ona dopływem rzeki Tanew. Źrródło rzeki znajduje się pomiędzy miejscowościami Ciosmy i Szeliga, położonymi niedaleko Biłgoraja.