Historia Kurzyny

Powstanie osady Rauchersdorf (dzisiejszej Kurzyny) należy odnieść do roku 1783, kiedy rząd austriacki po pierwszym rozbiorze Polski zabrał dobra królewskie, niektóre części sprzedał, a w innych osadzał kolonistów niemieckich. Rauchersdorf – kolonia niemiecka, powstała za czasów Józefa II. Nazwę Kurzyna Średnia nadali (zmienili) sobie sami mieszkańcy dopiero podczas I Wojny Światowej z obawy przed Rosjanami, którzy nienawidzili Niemców. Po powstaniu Państwa Polskiego stała się urzędowa. Obok Kurzyny Średniej powstały dwie wsie: Klein-Rauchersdorf – Kurzyna Wielka i Gross-Rauhcersdorf – Kurzyna Mała.

W okolicznych lasach królewskich, należących do Puszczy Sandomierskiej, mieszkali ludzie, którzy trudnili się wypalaniem węgli drzewnych, czy też wyrabianiem smoły, wskutek czego miały się unosić wielkie dymy, tym też historia tłumaczy nazwę Kurzyna. Inne pochodzenie nazwy od ilości piasków w okolicy znajduje słabe poparcie w tradycji miejscowej.

Wieś pierwotna miała inny wygląd aniżeli obecnie bo domy wszystkie stały gęsto po jednej stronie od od Rowu. Gdy później wybuchł pożar, który zniszczył całą wieś z wyjątkiem jednego domu i szkoły pokrytej gontami, wówczas koloniści przyjęli inny układ, stawiając domy po obu stronach drogi i w tym stanie wieś dochowała się do dnia dzisiejszego.