Dom Strażaka

Dom Strażaka w Kurzynie Średniej wybudowano w latach 1968 – 1973. Uroczyste oddanie do użytku w stanie surowym nastąpiło 22 lipca, przy okazji parafialnego odpustu św. Marii Magdaleny. Strażnica powstała dzięki zasługom druhów: Henryk Kozak , Stanisław Janiec , Mieczysław Gorzkowski , Eugeniusz Nikolas , Tadeusz Tapper .

Lata osiemdziesiąte i dziewiędziesiąte XX wieku były czasem rozwoju naszej jednostki, a wygląd remizy nie zmienił się.

W 2001 roku rozbudowano Dom Strażaka, a 2005 roku dokonano planu modernizacji starej części remizy.

W 2006 i w 2007 roku wykonano remont m.in. wymiana okien, układanie płytek na całości strażnicy, instalacja agregatorów chłodzących i nagrzewnic, wymiana instalacji elektrzycznych, wyposażenie kuchni.

W 2008 roku dokończono prace związane z remontem remizy oraz wykonano nowe ogrodzenie wokół placu strażackiego.

3 maja 2008 roku podczas uroczystości Dnia Strażaka w Kurzynie Średniej poświęcono i oddano do użytku nową remizę.